Privacy Policy

EN Obowiązek informacyjny:

  1. EN Administratorem podanych i zebranych danych jest firma Weegree sp. z o.o. S.K z siedzibą w Opolu, ul. Krakowska 26/1, 45–018 Opole.
  2. EN Dane kontaktowe administratora danych znajdą Państwo w zakładce kontakt na stronie www.weegree.com. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem iod@weegree.com oraz poprzez dane w zakładce kontakt na stronie www.weegree.com.
  3. EN Dane osobowe przetwarzane są w celu marketingu usług oferowanych przez administratora lub partnerów administratora oraz w celu realizowania umów jakie Państwo z nami zawarliście.
  4. EN Dane będą przechowywane przez okres 3 lat. Dane osobowe osób kontaktowych w firmach lub podmiotach partnerskich będą przechowywane do czasu uzyskania informacji, iż są nieaktualne lub do momentu otrzymania żądania ich usunięcia.
  5. EN Przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  6. EN Podstawą przetwarzania jest cel wynikający z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).